• Chương trình đào tạo: Nâng cao hiệu quả công việc

  09/12/2011 15:31:39 PM

  Tại sao nguyên tắc 80/20 luôn đúng?
  Bạn muốn nằm trong số 20% tạo ra 80% giá trị hay ngược lại?
  Điều khác biệt giữa 80 và 20 là gì?

 • B.1.1 Kế hoạch kinh doanh và đo lường kết quả hoạt động

  12/05/2009 10:02:02 AM

  Mục tiêu: Khoá học này được thiết kế nhằm giúp các nhà quản lý chuẩn bị mục tiêu chiến lược và xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty. Khoá học cũng giúp các học viên có được cái nhìn tổng thể để cân đối việc sử dụng ngân quỹ và nguồn lực của công ty sao cho hiệu quả nhất.

 • B.1.2 Marketing tổng quát và quản lý bán hàng

  12/05/2009 10:01:29 AM

  Mục tiêu: Khoá học này được thiết kế nhằm giúp các nhà quản lý hiểu các khái niệm cơ bản về marketing và quản lý bán hàng, cơ chế phối hợp của 2 chức năng này trong công ty và ứng dụng vào thực tế kinh doanh của Ngân hàng Hàng Hải.

 • B.1.3 Quản lý con người

  12/05/2009 10:01:03 AM

  Mục tiêu: Khoá học này được thiết kế nhằm giúp các nhà quản lý hiểu về tầm quan trọng của yếu tố con người trong thành công của một tổ chức, từ đó đề ra các chiến lược quản lý con người hợp lý.

 • B.1.4 Kỹ năng bán hàng

  12/05/2009 10:00:20 AM

  Mục tiêu: Khoá học nhằm cung cấp cho nhân viên tín dụng của Ngân hàng Hàng Hải những kỹ năng giao tiếp hiệu quả, hiểu và nắm bắt được ý của khách hàng và quan trọng hơn cả là giúp họ biết cách sử dụng những kỹ thuật bán hàng thuyết phục nhằm đạt được mục tiêu bán hàng một cách thành công.

 • B.1.5 Kỹ năng giao tiếp khách hàng

  08/11/2010 08:41:52 AM

  Mục tiêu: Khoá học này được thiết kế nhằm giúp các học viên làm việc với khách hàng một cách dễ dàng hơn, tạo ra môi trường dễ chịu khi giao tiếp. Khoá học này đưa ra các cách giao tiếp với khách hàng trực tiếp cũng như qua điện thoại, cung cấp các kỹ năng xử lý khi gặp khách hàng tức giận và các thủ thuật giữ bình tĩnh khi phải chịu áp lực cao. 

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...