• Kỹ năng Quản lý thời gian hiệu quả

  19/12/2011 10:45:59 AM

  Tại McaD, chúng tôi sẽ giúp bạn những bí quyết tối ưu hóa thời gian làm việc và quản lý hiệu quả “nguồn tài sản không thể tái tạo” này.

 • Kỹ năng lập kế hoạch Khoa học, Hiệu quả

  19/12/2011 10:37:57 AM

  Bạn đang mới bắt đầu một công việc? Bạn là một nhà quản lý, bạn đang khởi nghiệp một công việc kinh doanh, bạn đang bận rộn với nhiều đầu công việc chồng chất?...

  Dù bạn là ai, giữ vị trí gì, thì để thành công. Một điều kiện tiên quyết và cần thiết là bạn phải BIẾT Lập kế hoạch kinh doanh một cách khoa học và hiệu quả.

 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo

  16/12/2011 09:26:16 AM

  Bạn từng phải đối mặt với những tập báo cáo dài hàng chục trang?
   Bạn thấy bối rối khi phải đứng trước hàng dài tài liệu được gửi về yêu cầu phải phân tích tổng hợp. Làm thế nào để có được một bản báo cáo ngắn gọn, chính xác và gây được ấn tượng với cấp trên?

 • C.1.1 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

  12/10/2011 10:34:30 AM

  Mục đích: Khóa học thiết kế nhằm trình bày về các khái niệm và chu trình giao tiếp, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trong giao tiếp; trang bị một số kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho học viên, giúp học viên tự tin và rành mạch trong giao tiếp tại cơ quan/đơn vị, cũng như ngoài xã hội.

 • C.1.2 Kỹ năng thuyết trình

  12/10/2011 10:32:50 AM

  Mục đích: Khoá học được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng trình bày cần thiết để tiến hành một bài trình bày hiệu quả cho một đối tượng cụ thể.

 • C.1.3 Kỹ năng đàm phán và thương lượng

  12/10/2011 10:32:57 AM

  Bài viết đang được xây dựng

1 2 >>> Last
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...