12/10/2011 10:34:30 AM

C.1.1 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

(Lượt xem: 2542)

I. MỤC ĐÍCH:
Khóa học thiết kế nhằm trình bày về các khái niệm và chu trình giao tiếp, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trong giao tiếp; trang bị một số kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho học viên, giúp học viên tự tin và rành mạch trong giao tiếp tại cơ quan/đơn vị, cũng như ngoài xã hội.
 
II. THỜI LƯỢNG: 2 ngày
 
III. ĐỐI TƯỢNG: Mọi đối tượng mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình. Mỗi khóa 30 người.
 
IV. KẾT QUẢ HỌC TẬP: Sau khóa học này, học viên sẽ có thể:
 • Trình bày khái niệm giao tiếp và chu trình giao tiếp;
 • Phân biệt được các yếu tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến quá trình giao tiếp;
 • Vận dụng được kỹ năng nghe, nói, hỏi và phản hồi hiệu quả;
 • Nâng cao sự tự tin và rành mạch trong giao tiếp.
V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
 • Giao tiếp và chu trình giao tiếp
 • Các yếu tố ảnh hưởng tới giao tiếp
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả: nghe, nói, hỏi, phản hồi
Các nội dung này được chia cụ thể thành các ngày và buổi học.
 
VI. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO: Khoá học áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức cập nhật liên quan đến nội dung giảng dạy, giảng viên sẽ đóng vai trò là người tạo môi trường và hướng dẫn các cuộc thảo luận nhóm, tư vấn cho học viên về các vấn đề mà học viên nêu ra.
 
VII. GIẢNG VIÊN:
- TS. Nguyễn Khắc Hùng
- ThS. Ngô Mai Hương
- CN. Vân Thị Thúy Hường
 
(HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ NHU CẦU)

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...