12/10/2011 10:32:50 AM

C.1.2 Kỹ năng thuyết trình

(Lượt xem: 2402)

I. Mục đích: Khoá học được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng trình bày cần thiết để tiến hành một bài trình bày hiệu quả cho một đối tượng cụ thể.

 

II. Đối tượng: Mọi đối tượng, nhất là Nhân viên Tín dụng, Nhân viên Kiểm soát và Hỗ trợ Tín dụng. Mỗi lớp 30 học viên.

 

III. Thời lượng: 2 ngày học trên lớp

 

IV. Kết quả học tập: Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ có thể:

-        Phân biệt được các yếu tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới quá trình truyền đạt và trình bày

-        Chuẩn bị một bài trình bày với mục đích rõ ràng cho một đối tượng cụ thể

-        Bố cục một bài trình bày và sắp xếp ý một cách logic

-        Phối hợp các yếu tố để trình bày hiệu quả: dụng cụ trực quan, ngôn ngữ cử chỉ, giọng nói

-        Trình bày và thuyết trình một cách tự tin, tạo được ảnh hưởng tới người nghe.

 

V. Nội dung:

Ngày 1:

·        Tiêu chí của một bài thuyết trình hiệu quả

·        Xác định mục đích của bài thuyết trình và đối tượng nghe thuyết trình

·        Sắp xếp ý và bố cục một bài thuyết trình 

·        Thiết kế và sử dụng dụng cụ trực quan

Ngày 2

·        Lưu ý khi thiết kế bài thuyết trình trên PowerPoint và cách thiết lập các hiệu ứng

·        Truyền đạt ý tưởng bằng ngôn ngữ

·        Tác động của ngôn ngữ cử chỉ đến bài thuyết trình

·        Phối hợp các yếu tố - Thực hành thuyết trình sản phẩm

 

VI. Phương pháp

 

Khoá học áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức cập nhật liên quan đến nội dung giảng dạy, giảng viên sẽ đóng vai trò là người tạo môi trường và hướng dẫn các cuộc thảo luận nhóm, tư vấn cho học viên về các vấn đề mà học viên nêu ra.

 

Các kỹ thuật giảng dạy sau sẽ được áp dụng trong khóa học:

-        Thuyết trình (15% thời lượng khóa học)

-        Thảo luận nhóm và thuyết trình

-        Chia sẻ kinh nghiệm

-        Thực hành thuyết trình sản phẩm

-        Trò chơi học tập

 

VII. Giảng viên:

-          TS. Nguyễn Khắc Hùng

-          ThS. Nguyễn Tiến Dũng

 

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...