12/10/2011 10:35:03 AM

C.1.5 Kỹ năng Phân tích Tổng hợp

(Lượt xem: 2675)

I. Mục đích: Giới thiệu các kiến thức và phương pháp tiếp cận về phân tích và tổng hợp; trang bị một số kỹ năng và công cụ cần thiết về thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, thông qua đó giúp học viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và hiệu quả công việc.

 

II. Đối tượng: Cán bộ quản lý cấp vụ, phòng ban các cơ quan nhà nước, mỗi lớp không quá 30 học viên

 

III. Thời lượng: 5 ngày học trên lớp

 

IV. Kết quả học tập: Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ có thể:

-          Trình bày được ý nghĩa và mục đích của phân tích tổng hợp;

-          Nêu tên các nguyên tắc và yêu cầu trong phân tích tổng hợp tại môi trường cơ quan;

-          Vận dụng được một số công cụ và kỹ thuật thu thập phân tích tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan tới công việc;

-          Trình bày một cách tự tin, rõ ràng và rành mạch các thông tin dữ liệu thu thập được theo hướng phân tích có dẫn chứng;

-          Vận dụng các công cụ và kỹ thuật phù hợp trong lập kế hoạch và triển khai kế hoạch công tác của cá nhân và đơn vị;

-          Xây dựng được các mục tiêu khả thi và thực tiễn cho kế hoạch công tác theo SMART;

-          Hiểu được các nguyên tắc và thực hành các phương pháp cùng tham gia trong xây dựng mục tiêu và kế hoạch công việc;

-          Phân biệt được một số loại hình văn bản giao dịch trong cơ quan nhà nước;

-          Xác định được mục đích và đối tượng đọc báo cáo;

-          Lựa chọn và vận dụng các kỹ thuật để viết đoạn văn và câu văn trong các loại báo cáo cụ thể;

-          Biết cách cấu trúc theo FLOWCHART và viết báo cáo;

-          Nâng cao và cải tiến kỹ năng viết báo cáo;

-          Nâng cao ý thức của học viên về các kỹ năng làm việc cần thiết để tăng cường hiệu quả công tác.

 

V. Nội dung:

Trong 5 ngày, khóa học tập trung vào 3 kỹ năng cơ bản sau đây:

 1. Kỹ năng phân tích và tổng hợp: 2 ngày
 2. Kỹ năng lập kế hoạch, xác định mục tiêu, và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác: 1,5 ngày
 3. Kỹ năng viết báo cáo: 1,5 ngày

 

(Các nội dung tập huấn sẽ được chi tiết hóa thành các buổi/ngày giảng với thời gian và hoạt động cụ thể).

 

VI. Phương pháp

 

Kết hợp giữa thuyết trình với các phương pháp và kỹ thuật đào tạo hai chiều theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của người học như động não, thảo luận tổ, bài tập theo cặp, bài tập tình huống, đóng vai v.v.

 

VII. Giảng viên:

-          TS. Nguyễn Khắc Hùng

-          ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...