12/10/2011 10:35:19 AM

C.1.6 Kỹ năng tạo Động cơ Làm việc (Motivation Skills)

(Lượt xem: 2569)

I.                    Mục đích:

 

Khóa đào tạo này được thiết kế nhằm giới thiệu cho học viên các khái niệm cơ bản mang tính thực tiễn về quản lý và lãnh đạo, một số học thuyết về tạo động cơ làm việc cho nhân viên; trang bị cho người lãnh đạo một số kỹ năng thiết yếu trong xây dựng động cơ làm việc tích cực và chủ động cho nhân viên; qua đó nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc tạo động cơ làm việc hiệu quả trong cơ quan/doanh nghiệp.

 

Khóa đào tạo “Kỹ năng tạo động cơ làm việc cho nhân viên” là một trong những khóa liên quan đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý do Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD) thiết kế và giảng dạy cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong cả nước.

 

II.                  Đối tượng:

Cán bộ lãnh đạo cấp cao và quản lý cấp trung của cơ quan/doanh nghiệp. Mỗi lớp không quá 30 người.

 

III.                Thời lượng:

3 ngày học (6 buổi)

 

IV.                Kết quả học tập:

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

-          Trình bày nội dung cơ bản của “quản lý” và “lãnh đạo”, mục đích của tạo động cơ làm việc cho nhân viên và ý nghĩa của chúng trong thực tiễn quản lý tại cơ quan/doanh nghiệp;

-          Phân tích được các yếu tố văn hóa tác động tới công tác lãnh đạo, quản lý và thực trạng làm việc tại cơ quan/doanh nghiệp;

-          Nêu tên được các phong cách lãnh đạo cơ bản, các phương pháp và yêu cầu trong truyền cảm hứng cho nhân viên trong công viêc;

-          Phân biệt một số lý thuyết chủ yếu về tạo động cơ làm việc;

-          Phân biệt được các yếu tố vật chất và phi vật chất trong tạo động cơ làm việc cho nhân viên;

-          Vận dụng một số kỹ năng tạo động cơ làm việc vào thực tiễn công tác của cơ quan/doanh nghiệp;

-          Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc tạo động cơ làm việc hiệu quả trong cơ quan/doanh nghiệp.

 

V.                  Nội dung đào tạo:

Các nội dung chính bao gồm:

-          Quản lý và lãnh đạo; các phong cách lãnh đạo; mục đích và yêu cầu của tạo động cơ làm việc cho nhân viên;

-          Một số học thuyết về tạo động cơ làm việc;

-          Kỹ năng vận dụng tạo động cơ làm việc cho nhân viên tại cơ quan/doanh nghiệp.

 

(Các nội dung tập huấn sẽ được chi tiết hóa thành các buổi/ngày giảng với thời gian và hoạt động cụ thể).

 

VI.                Phương pháp đào tạo:

Khóa tập huấn kết hợp linh hoạt giữa thuyết trình với các phương pháp và kỹ thuật đào tạo hai chiều theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của người học như: Động não, thảo luận tổ, bài tập nhóm, bài tập tình huống, đóng vai v.v.

 

VII.              Giảng viên:

-          TS. Nguyễn Khắc Hùng

-          PGS. TS. Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu

-          ThS. Nguyễn Tiến Dũng

 

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...