06/12/2011 09:44:44 AM

A.1.1 Kỹ năng lãnh đạo

(Lượt xem: 3548)


I. Mục đích:
Khóa tập huấn nhằm giới thiệu kiến thức và khái niệm liên quan tới quản lý, lãnh đạo trong môi trường đang thay đổi nhanh chóng hiện nay; trang bị một số kỹ thuật và kỹ năng thích hợp để nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo tại cơ quan/đươn vị; từ đó giúp nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo cũng như quản lý trong điều hành, chỉ đạo và quản lý công tác trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.

II. Đối tượng: Thiết kế cho các nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao và các đơn vị. Mỗi lớp không quá 30 người.

III. Thời lượng: 2 ngày học tập trung

IV. Kết quả học tập: Sau khóa học, học viên sẽ có thể:
- Định nghĩa được quản lý và lãnh đạo là gì;
- Phân biệt được những nội hàm giữa hai khái niệm này;
- Trình bày được các khái niệm “năng lực”, “hiệu quả” trong lãnh đạo và “thực thi công việc”;
- Phân tích những ưu và nhược điểm của công tác lãnh đạo và quản lý hiện nay tại cơ quan/đơn vị nhằm có các cải tiến cần thiết;
- Vận dụng được một số kỹ thuật lãnh đạo và quá trình lãnh đạo và quản lý tại cơ quan, đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc cải tiến kỹ năng lãnh đạo và quản lý phù hợp, mang tính thực tiễn cao;
- Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác lãnh đạo và quản lý trong quá trình phát triển của cơ quan/đơn vị.

V. Nội dung: Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
- Những vấn đề chung về quản lý và lãnh đạo: lợi ích, tầm quan trọng, các phương pháp chủ yếu.
- Phân tích thực trạng (ưu, nhược điểm) trong quản lý và lãnh đạo hiện nay  tại cơ quan/đơn vị.
- Phát triển một số kỹ năng lãnh đạo cơ bản: Lập mục tiêu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch hành động triển khai phát triển năng lực lãnh đạo của cá nhân.
Các nội dung này được chia thành các buổi học và phân bổ thời gian cụ thể.

VI. Phương pháp giảng dạy:

Kết hợp giữa thuyết trình với các phương pháp và kỹ thuật đào tạo hai chiều theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của người học như động não, thảo luận tổ, bài tập theo cặp, bài tập tình huống, đóng vai v.v.

VII. Giảng viên:
- TS. Nguyễn Khắc Hùng
- PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh

(HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ NHU CẦU)

Gửi cảm nhận của bạn
(*) (*)
Tiêu đề  
Nội dung  
Mã bảo mật

 
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...