12/10/2011 10:18:50 AM

A.1.2 Kỹ năng phân tích và phát triển tổ chức

(Lượt xem: 2632)


I. Mục đích:
Khóa học thiết kế nhằm giới thiệu với học viên các khái niệm cơ bản về tổ chức và phân tích tổ chức; trang bị những kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để phân tích, tái cơ cấu tổ chức, và bố trí cán bộ, công chức phù hợp trong tổ chức; qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính hiện nay.

II. Thời lượng: 5 ngày học

III. Đối tượng: Các lãnh đạo cơ quan và đơn vị; công chức phụ trách công tác tổ chức và cán bộ. Mỗi lớp 30 người.

IV. Kết quả học tập: sau khóa học này, học viên sẽ có thể:
- Mô tả được các đặc tính cơ bản của một tổ chức, đặc biệt là tổ chức công;
- Phân biệt được các loại hình tổ chức khác nhau;
- Trình bày được các nguyên tắc phân tích tổ chức trong môi trường thay đổi nhanh chóng hiện nay;
- Vận dụng được một số công cụ và kỹ thuật cơ bản để phân tích tổ chức;
- Hiểu được mối quan hệ hữu cơ giữa các chức năng và cơ cấu của tổ chức;
- Nêu bật được các yếu tố và tác nhân ảnh hưởng tới hiệu lực và hiệu quả của một tổ chức;
- Xây dựng kế hoạch hành động đổi mới tổ chức;
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới tổ chức trong tiến trình cải cách hành chính hiện nay.

V. Nội dung:
- Tổ chức là gì? Bản chất của tổ chức nhà nước
- Các loại hình tổ chức
- Cơ cấu tổ chức và các công cụ/kỹ thuật phân tích cơ cấu tổ chức
- Thiết kế và phát triển tổ chức
- Thay đổi tổ chức; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức
Nội dung này được chi tiết hóa thành các buổi/ngày giảng cụ thể.

VI. Phương pháp giảng dạy:

Kết hợp giữa thuyết trình với các phương pháp và kỹ thuật đào tạo hai chiều theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của người học như động não, thảo luận tổ, bài tập theo cặp, bài tập tình huống, đóng vai v.v.

VII. Giảng viên:
- TS. Nguyễn Khắc Hùng
- PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh
- PGS. TS. Võ Kim Sơn

(HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ NHU CẦU)

Các tin đã đăng
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...