06/12/2011 14:48:15 PM

A.1.5 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

(Lượt xem: 3341)


I. MỤC ĐÍCH:
Khóa học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cập nhật về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, bao gồm các kỹ thuật và kỹ năng cơ bản là kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng điều hành hiệu quả cuộc họp, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo qua đó giúp học viên thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc ứng dụng những kỹ năng này vào thực tiễn công tác của mình nhằm nâng cao hiệu suất công tác.

II. ĐỐI TƯỢNG: Thiết kế cho các cán bộ quản lý cấp trung thuộc các bộ, ngành ở Trung ương và cấp tỉnh. Mỗi lớp 30 người.

III. THỜI LƯỢNG: 5 ngày, phân bổ như sau:
- Module 1: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định: 2 ngày
- Module 2: Kỹ năng điều hành hiệu quả cuộc họp: 1 ngày
- Module 3: Kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo: 2 ngày

IV. KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT ĐƯỢC:
Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ có thể:
- Trình bày được khái niệm quản lý và liệt kê được bốn chức năng cơ bản của công việc quản lý
- Nhận dạng vấn đề phát sinh một cách khoa học, chính xác, khách quan.
- Có thể sử dụng các công cụ và kỹ thuật đặc thù để phân tích vấn đề, tìm nguyên nhân – hệ quả.
- Tìm kiếm và lựa chọn các giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề một cách khoa học.
- Áp dụng tư duy sáng tạo trong quá trình ra quyết định, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện quyết định
- Đánh giá rút kinh nghiệm cho các vấn đề sau.
- Tổ chức và điều hành cuộc họp mang lại hiệu quả cao nhất qua các khâu: chuẩn bị cho cuộc họp, chủ trì một cách chủ động, các hoạt động sau cuộc họp.
- Nêu được các yêu cầu và kỹ năng tư duy và viết tổng hợp;
- Viết báo cáo đúng yêu cầu về cả nội dung và hình thức;
- Nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo và sự cần thiết vận dụng các kỹ năng quản lý trong công tác tại cơ quan/đơn vị/tổ chức mình.

V. NỘI DUNG:
- Tổng quan về quản lý; chức năng quản lý; các kỹ năng quản lý thiết yếu
- Quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Các kỹ thuật và kỹ năng cơ bản trong giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Các bước tổ chức và điều hành cuộc họp
- Các kỹ năng liên quan trong điều hành họp hiệu quả
- Kỹ năng tổng hợp (tư duy mở)
- Viết bài tổng hợp và viết văn bản.

VI. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
Kết hợp giữa thuyết trình với các phương pháp và kỹ thuật đào tạo hai chiều theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của người học như động não, thảo luận tổ, bài tập theo cặp, bài tập tình huống, đóng vai v.v.

VII. GIẢNG VIÊN:
- TS. Nguyễn Khắc Hùng
- ThS. Ngô Mai Hương

(HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ NHU CẦU)

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...