• Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng

  10/07/2019 10:19:22 AM

  Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là chuyên gia và giảng viên cao cấp với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo. Thạc sỹ có gần 20 năm công tác tại các cơ quan bộ ngành (Bộ Ngoại giao năm 1990 – 1995, Bộ Nội vụ năm 1995 – 2002) và các cơ quan phát triển quốc tế (UNDP 2002 – 2007, ILO năm 2007 – 2009). Hiện nay Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là Phó Giám đốc Điều hành Công ty CP Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD), và là đồng sáng lập Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI).

 • TS. Phạm Anh Tuấn

  05/07/2019 10:05:25 AM

  TS. Tuấn là Giám đốc đầu tiên của Công ty MCD (2003-2008), từng là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay ông là Country Manager ĐH Uppsla Thuỵ Điển, Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công. Ông cũng thiết kế một số chương trình đào tạo chuyên sâu và tham gia giảng dạy cho một số Trường đại học và Viện đại học như FSB hay HSB

 • PGS. TS. Trần Văn Nam

  10/07/2019 10:00:44 AM

  Trần Văn Nam đã có 30 năm làm việc tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (NEU) với tư cách là giảng viên trong lĩnh vực Nhà nước và Pháp luật; Luật Thương mại quốc tế; Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Giao dịch điện tử.

 • TS.Robert Mellor - CHUYÊN GIA CHÍNH SÁCH, QUẢN TRỊ VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC

  10/07/2019 10:18:54 AM

  Tiến sĩ Robert Mellor là chuyên gia và giảng viên cao cấp quốc tế người Australia với trên 30 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo ở khu vực Châu Á - Thái Binh Dương.

 • Tiến sĩ Phạm Thị Bích Hoa

  10/07/2019 10:12:03 AM

  Tiến sĩ Phạm Thị Bích Hoa là giảng viên chính và chuyên gia tư vấn với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia (HCQG) (1991 – 2008) và 10 năm kinh nghiệm tham gia các dự án quốc tế (2000 – 2010).

 • TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH

  04/07/2019 09:05:46 AM

  Họ và tên: Vũ Duy Yên, PGS. TS, Giảng viên cao cấp Năm 2010: nhà giáo ưu tú Nơi công tác: từ 1984 đến 2017: Học viên Hành chính Quốc gia Chức vụ: nguyên Trưởng ban, Ban đào tạo (từ 2000-2007); nguyên Trưởng ban, Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia (từ 2007-2010);

1 2 3 >>> Last
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...