10/07/2019 10:12:03 AM

Tiến sĩ Phạm Thị Bích Hoa

(Lượt xem: 671)
Tiến sĩ Phạm Thị Bích Hoa là giảng viên chính với trên 20 năm công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia và tham gia Tiến sĩ Phạm Thị Bích Hoa là giảng viên chính và chuyên gia tư vấn với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia (HCQG) (1991 – 2008) và 10 năm kinh nghiệm tham gia các dự án quốc tế (2000 – 2010).
T.S. Phạm Thị Bích Hoa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông (1970-1976). TS. Hoa tốt nghiệp tiến sĩ tại đại học Kỹ thuật Praha Cộng hoà Czech (1984-1987), và là cộng tác viên khoa học của trường (1987-1990).
Trong thời gian công tác tại Học viện HCQG từ (1991-2008) TS. Hoa tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên viên chính cho công chức các tỉnh thành và địa phương. Tiến sỹ là chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của nhà trường. Tiến sỹ Hoa cũng tham gia nhiều chương trình đào tạo và hội thảo về phát triển công vụ tại các quốc gia phát triển (Australia, Canada, New Zealand, Đan Mạch, Đức…). Trong 10 năm qua, Tiến sỹ Phạm Thị Bích Hoa tham gia công tác tư vấn và đào tạo cho một số dự án tài trợ quốc tế (UNDP, DANINDA, Vương quốc Bỉ …) tại Học viện HCQG và một số địa phương (TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Cà Mau) trên nhiều lĩnh vực (Cải cách Hành chính, xây dựng chiến lược và chính sách quản lý/phát triển nguồn nhân lực, thiết kế chương trình đào tạo năng lực công chức, xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp …
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...