05/07/2019 10:05:25 AM

TS. Phạm Anh Tuấn

(Lượt xem: 733)
TS. Tuấn là Giám đốc đầu tiên của Công ty MCD (2003-2008), từng là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay ông là Country Manager ĐH Uppsla Thuỵ Điển, Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công. Ông cũng thiết kế một số chương trình đào tạo chuyên sâu và tham gia giảng dạy cho một số Trường đại học và Viện đại học như FSB hay HSB.
TS. Tuấn đi theo phương thức tiếp cận kinh doanh số (Cách mạng Công nghiệp 4.0) và quản trị tri thức trong tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài Việt Nam, ông đã học tập và nghiên cứu tại nhiều nước trên thế giới như Thái Lan, Pháp, Thụy Điển. Ông từng là chuyên gia tư vấn cho nhiều chương trình và dự án quốc tế hỗ trợ cho Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia, Ủy ban Dân tộc và Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực chuyên môn và giảng dạy:
- Kinh doanh số;
- Quản trị tri thức;
- Đánh giá nhu cầu đào tạo;
- Quản trị NNL;
- Giám sát và Đánh giá;
- Nghiên cứu, điều tra tổ chức;
- Đánh giá dự án.
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...