10/07/2019 10:19:22 AM

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng

(Lượt xem: 682)
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là chuyên gia và giảng viên cao cấp với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo. Thạc sỹ có gần 20 năm công tác tại các cơ quan bộ ngành (Bộ Ngoại giao năm 1990 – 1995, Bộ Nội vụ năm 1995 – 2002) và các cơ quan phát triển quốc tế (UNDP 2002 – 2007, ILO năm 2007 – 2009). Hiện nay Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là Phó Giám đốc Điều hành Công ty CP Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD), và là đồng sáng lập Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI).
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng tốt nghiệp chương trình cử nhân quan hệ quốc tế Trường Đại học Ngoại giao (năm 1982). Thạc sỹ Dũng tốt nghiệp chương trình cao học Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội về Chính sách Công và Quản lý Công Đại học Tổng hợp Manchester, Anh Quốc (năm 1999 – 2000) và chương trình cao học từ xa về các Lĩnh vực Phát triển (UNDP năm 2004 – 2006).
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng tham gia tư vấn hỗ trợ các bộ ngành, tỉnh thành và các tổ chức quốc tế trên nhiều lĩnh vực gồm: Xây dựng thể chế, nghiên cứu và xây dựng chính sách, quản lý Cải cách Hành chính (CCHC) và quản trị địa phương, đánh giá và phát triển năng lực tổ chức, phát triển và quản lý nguồn nhân lực, đánh giá chương trình/dự án phát triển, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, thông tin truyền thông và phát triển quan hệ đối tác.
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng phụ trách và tham gia nhiều dự án và chương trình đánh giá, thiết kế, giảng dạy kỹ năng cho cán bộ và nhân viên các bộ ngành, chính quyền các địa phương, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trên các lĩnh vực: Lãnh đạo và quản lý, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng và quản lý kế hoạch theo kết quả (RBM), phương pháp giảng dạy (TOT), tiếng Anh hành chính.
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là người thông hiểu văn hoá có uy tín trong quan hệ công tác với các cơ quan chính quyền các cấp ở trung ương và địa phương. Thạc sỹ Dũng có quan hệ làm việc tốt với các tổ chức phát triển quốc tế song phương (DANIDA, JICA, USAID, GIZ, SNV …) và đa phương (UNDP, WB).
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...