06/12/2011 14:28:55 PM

TS. Nguyễn Khắc Hùng

(Lượt xem: 3083)

Tiến sỹ (TS) Nguyễn Khắc Hùng là một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực quản lý hành chính và phương pháp đào tạo người lớn ở Việt Nam. TS Nguyễn Khắc Hùng được đào tạo chuyên sâu và có hệ thống trong và ngoài nước: Tiến sỹ hành chính và quản lý  (Trường Đại học Tổng hợp Manchester - Anh Quốc); Cao học về phương pháp đào tạo cho người lớn  (Trường Đại học Tổng hợp Melbourne); Thạc sĩ Hành chính phát triển và quản lý  (Đại học Tổng hợp Manchester…và tham gia nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại một số nước trên thế giới.

TS Nguyễn Khắc Hùng từng giữ các trọng trách quan trọng tại các cơ quan nhà nước và các trường đào tạo như Học viện Hành chính Quốc gia; Bộ nội vụ, trường Đại học Đại Nam.

TS Hùng có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về quản trị nhà nước, cải cách hành chính được đăng tải trên một số tạp chí danh tiếng trong nước và thế giới và đã được xuất bản thành sách.

TS có trên 20 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, tư vấn đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn cải cách hành chính…cho các cơ quan bộ ngành và địa phương, các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp.

TS Nguyễn Khắc Hùng thường xuyên thuyết trình và giảng dạy các khóa tập huấn kỹ năng về lãnh đạo và quản lý cho các cơ quan bộ ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức phát triển, các trường đại học và viện nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Các tin đã đăng
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...