06/12/2011 10:37:35 AM

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng

(Lượt xem: 2370)

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng được đào tạo chính quy về ngoại giao và quản lý công ở trong nước và quốc tế. Thạc sĩ có gần 20 năm kinh nghiệm công tác thực tiễn ở trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đối báo chí ngoại, hỗ trợ phát triển, quản trị nhà nước và cải cách hành chính, và phát triển doanh nghiệp.

Trong những năm qua, Thạc sĩ đã và đang tham gia nhiều dự án tư vấn trên các lĩnh vực khác nhau: cải cách hành chính (PAR) và quản trị địa phương, phát triển đào tạo công vụ ở TW và địa phương, chính sách dân tộc miền núi, phát triển các tổ chức phi chính phủ (NGOs), trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng có nhiều kinh nghiệm đào tạo trên các lĩnh vực: Lãnh đạo và quản lý, phát triển chiến lược, quản lý dự án phát triển, thông tin và truyền thông và  các kỹ năng mềm cho đa dạng đối tượng thuộc các cơ quan nhà nước ở TW và địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan phát triển quốc tế.

Các tin đã đăng
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...