03/12/2011 10:29:06 AM

Thông tin chung

(Lượt xem: 3713)
 Với đội ngũ giảng viên được đào tạo tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Đức và Ốt-xtra-lia, v.v. vận dụng các phương pháp và kỹ năng đào tạo năng lực (Competency-based training), các khóa học do chúng tôi tổ chức đã được các tổ chức và cá nhân học viên chào đón và đánh giá cao. Dưới đây là tóm lược các chương trình đào tạo của chúng tôi.

1. Chương trình đào tạo:
1.1 Chương trình cho khối cơ quan Nhà nước:

Quản lý và lãnh đạo

Thời lượng

Đối tượng
 Kỹ năng lãnh đạo 5 ngày  Lãnh đạo cơ quan và đơn vị
 Kỹ năng quản lý cơ bản 3 ngày  Lãnh đạo đơn vị và các nhân viên
 Quản lý chiến lược 2 ngày  Lãnh đạo cơ quan và đơn vị
 Quản lý thực thi công tác 3 ngày  Lãnh đạo cơ quan và đơn vị
 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 3 ngày  Lãnh đạo cơ quan và đơn vị
 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 5 ngày  Lãnh đạo và nhân viên làm công tác tổ chức - cán bộ
 Quản lý đào tạo và phát triển 5 ngày  Lãnh đạo và nhân viên làm công tác tổ chức - cán bộ
 Kỹ năng ủy quyền 1 ngày  Lãnh đạo cơ quan và đơn vị
 Tạo động cơ thúc đẩy nhân viên 2 ngày  Lãnh đạo cơ quan và đơn vị
 Kỹ năng đánh giá nhân viên 2 ngày  Lãnh đạo cơ quan và đơn vị

Quản lý công việc hiệu quả

   
 Quản lý thời gian tại nơi làm việc 2 ngày  Cán bộ, công chức
 Quản lý dự án 5 ngày  Cán bộ, công chức làm dự án
 Quản lý tài chính công 3 ngày  Lãnh đạo và nhân viên làm công tác kế toán - kiểm toán
 Quản lý văn phòng 3 ngày  Lãnh đạo và nhân viên văn phòng
 Phân tích và phát triển tổ chức 5 ngày  Lãnh đạo và nhân viên làm công tác tổ chức - cán bộ
 Kỹ năng phối hợp 3 ngày  Cán bộ, công chức
 Kỹ năng lập kế hoạch công tác 3 ngày  Cán bộ, công chức
 Văn hóa công sở và giao tiếp 3 ngày  Cán bộ, công chức mới tuyển dụng
 Điều tra nhu cầu đào tạo (TNA) 2 ngày  Lãnh đạo và nhân viên làm công tác tổ chức - cán bộ
 Tập huấn giảng viên về phương pháp đào tạo 5 ngày  Giảng viên
 Kỹ năng điều tra thẻ báo cáo công dân 5 ngày  Cán bộ, công chức thuộc đơn vị “một cửa” và “một cửa liên thông”
 Cập nhật kiến thức và kỹ năng cải cách hành chính 2 ngày  Cán bộ, công chức thực hiện cải cách hành chính
 Kỹ năng viết văn bản hành chính 2 ngày  Trưởng, Phó các đơn vị Cán bộ, công chức
 Kỹ năng tổng hợp và báo cáo 2 ngày  Trưởng, Phó các đơn vị Cán bộ, công chức
 Kỹ năng điều hành hiệu quả cuộc họp 1,5 ngày  Trưởng, Phó các đơn vị Cán bộ, công chức

1.2 Chương trình cho khối doanh nghiệp và các tổ chức phát triển:

  Thời lượng Đối tượng
 1.2.1 Quản trị kinh doanh    
 Kỹ năng bán hàng hiệu quả  2-3 ngày  Nhân viên kinhd doanh
 Kỹ năng chăm sóc khách hàng  2 ngày  Nhân viên kinh doanh, hậu mãi
 Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên 1-3 ngày  Trưởng, Phó các phòng ban chức năng, các trưởng nhóm kinh doanh
 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý  3-5 ngày  Cán bộ lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp và các đơn vị
 Kỹ năng tuyển dụng và phỏng vấn  2-3 ngày  Cán bộ phụ trách nhân sự, cán bộ quản lý các phòng ban chức năng
 Lập kế hoạch kinh doanh  3 ngày  Trưởng, Phó Phòng kế hoạch, Phòng kinh doanh, các trưởng nhóm kinh doanh
Quan hệ công chúng (PR)  2-3 ngày  Lãnh đạo công ty, cán bộ phụ trách quan hệ công chúng (PR), marketing và bán hàng
 Quản lý bán hàng  2 ngày  Trưởng, Phó Phòng kinh doanh, các trưởng nhóm kinh doanh
 Quản lý dự án  3-5 ngày  Cán bộ quản lý dự án, cán bộ phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 Quản lý Marketing  4-5 ngày  Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ phụ trách marketing và bán hàng
 Quản lý tài chính dành cho các nhà quản lý không chuyên về tài chính  5 ngày  Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng-phó các phòng ban chức năng
 Quản lý và phát triển nhân viên  3-4 ngày  Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng-phó các phòng ban chức năng
 Tác động lục làm việc cho nhân viên  1 ngày  Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng-phó các phòng ban chức năng
 Tu duy chiến lược  2-3 ngày  Lãnh đạo doanh nghiệp và các đơn vị
 Xây dựng chỉ số thực hiện công việc (KPIs), theo dõi đánh giá công việc  3 ngày  Giám đốc nhân sự, trưởng -phó các phòng ban chức năng
 Xây dựng và phát triển thương hiệu  2-3 ngày  Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ phụ trách phát triển thương hiệu, cán bộ phòng Marketing và bán hàng
 Xử lý nhân viên có vấn đề  1-2 ngày  Trưởng-phó các phòng ban chức năng, các trưởng nhóm kinh doanh
 1.2.2 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp    
 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2-3 ngày  Cán bộ phòng kinh doanh và các phòng ban chức năng
 Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng đội ngũ 1-2 ngày  Lãnh đạo và cán bộ các phòng ban
 Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc 2-3 ngày  Lãnh đạo và cán bộ các phòng ban
 Kỹ năng viết báo cáo kinh doanh 1-2 ngày  Cán bộ phòng kinh doanh
 Kỹ năng viết thư công việc 1-2 ngày  Thư ký, nhân viên tổng hợp, kinh doanh, bán hàng
 Tổ chức và quản lý văn phòng doanh nghiệp 3-4 ngày  Nhân viên văn phòng

1.3 Chương trình đào tạo kỹ năng mềm:

  Thời lượng

Đối tượng

 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả  2 ngày  Mọi đối tượng có nhu cầu
 Kỹ năng thuyết trình  2 ngày  Mọi đối tượng có nhu cầu
 Kỹ năng đàm phán và thương lượng  1 ngày  Những người tham gia thương thảo hợp đồng
 Kỹ năng quản lý xung đột 1 ngày  Mọi đối tượng có nhu cầu
 Kỹ năng hòa giải 1 ngày  Mọi đối tượng có nhu cầu
 Kỹ năng tư duy sáng tạo 1 ngày  Mọi đối tượng có nhu cầu
 Kỹ năng phản biện và phê bình 1 ngày  Mọi đối tượng có nhu cầu
 Kỹ năng quản lý sự căng thẳng 1 ngày  Mọi đối tượng có nhu cầu

2. Phương pháp đào tạo:
Phương pháp đào tạo lấy học viên làm trung tâm sẽ được áp dụng trong tất cả các khóa học của MCaD. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức cập nhật liên quan đến nội dung đào tạo, giảng viên sẽ đóng vai trò là người tạo môi trường và hướng dẫn các cuộc thảo luận nhóm, tư vấn cho học viên về các vấn đề mà học viên nêu ra, giúp họ nâng cao được kỹ năng làm việc hiệu quả cũng như xây dựng hành vi và thái độ phù hợp với cuộc sống và công việc.

Một số kỹ thuật giảng dạy được áp dụng sẽ là:
- thuyết trình (không vượt quá 20% thời lượng khóa học)
- động não, lập bản đồ tư duy
- thảo luận và thuyết trình nhóm
- bài tập tình huống
- chia sẻ kinh nghiệm thực tế
- đóng vai
- trò chơi học tập
- v.v...

3. Giảng viên:
MCaD có đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng hùng hậu với tiêu chí lựa chọn những người tốt nhất và phù hợp nhất để đáp ứng cho nhu cầu của học viên và tổ chức (xem chi tiết danh sách giảng viên tại Website này).

3.1 Đối với các cơ quan nhà nước: Các giảng viên được đào tạo tại các quốc gia tiên tiến về chuyên môn, nghiệp vụ, đã từng kinh qua các chức vụ quản lý cấp cao và cấp trung trong bộ máy nhà nước, có phương pháp giảng dạy tiên tiến và từng giảng dạy nhiều khóa cho các cán bộ, công chức và viên chức các bộ, ngành ở trung ương cũng như địa phương.

3.2 Đối với khối doanh nghiệp và các tổ chức phát triển: Giảng viên là những người được đào tạo chuyên sâu về kiến thức thuộc chuyên ngành giảng dạy, đã trải qua các chức vụ quản lý cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia, có phương pháp giảng dạy tiên tiến và đã tham gia giảng dạy nhiều khóa.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VÀ CHO BIẾT NHU CẦU CỦA BẠN !

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...