02/12/2011 12:50:29 PM

Dịch vụ tư vấn và đào tạo dành riêng cho Doanh Nghiệp

(Lượt xem: 4341)

Sóng lớn tạo nên thuyền trưởng giỏi, trong thời kỳ kinh tế phát triển mạnh mẽ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức và nguy cơ như hiện nay, doanh nghiệp đứng trước những vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình quản lý. MCaD sẽ cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn hiệu quả, giúp doanh nghiệp đưa ra những giải pháp tích cực, những quyết định và quyết sách sáng suốt đối với những vấn đề liên quan tới chiến lược kinh doanh, tổ chức, nhân sự và năng lực kinh doanh.

Ngoài lĩnh vực tư vấn, MCaD còn phát triển mạnh về mảng đào tạo các kỹ năng liên quan tới nâng cao hiệu quả lãnh đạo và điều hành công việc. Xác định chất lượng của nguồn nhân lực chính là nguyên khí của một tổ chức, các chương trình đào tạo của MCaD được thiết kế chuyên biệt phù hợp với mục tiêu đào tạo mỗi doanh nghiệp đề ra.


Khi cung cấp dịch vụ đào tạo cho các doanh nghiệp, tùy theo
yêu cầu của từng doanh nghiệp, MCaD sẽ thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Khảo sát nhu cầu đào tạo

Bước 2: Lập kế hoạch đào tạo

Bước 3: Thiết kế chương trình đào tạo

Bước 4: Triển khai chương trình đào tạo

Bước 5: Đánh giá kết quả sau đào tạo


Một số chương trình đào tạo MCaD tổ chức riêng cho các doanh nghiệp:

  

1.

Khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đo lường kết quả

Ability to build business plans and results measurement

2.

Marketing hiệu quả

Effective Marketing

3.

Kỹ năng bán hàng

Sales Skills

4.

Nghệ thuật lãnh đạo

Leadership Skills

5.

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Problem Solving and Decision Making

6.

Kỹ năng thuyết trình

Presentation Skills

7.

Quản lý cuộc họp

Meeting Management Skills

8.

Đàm phán thương lượng hiệu quả  

Effective Negotiation Skills

9.

Quản lý nhân sự/ Quản lý con người

Human Resource Management

10.

Kỹ năng giao tiếp

Communication Skills

11.

Tạo động lực làm việc cho nhân viên

Motivating Skills

12.   

Kỹ năng giải quyết xung đột

Conflict Resolution Skills

13.

Xây dựng tinh thần đồng đội

Team Building

14.

Quản lý sự thay đổi

Change Management Skills

15.

Quản lý thời gian

Time Management Skills

16.

Kỹ năng phỏng vấn

Interviewing Skills

17.

Quản lý dự án

Project Management Skills

18.

Kỹ năng tuyển dụng

Selection and Recruitment Skills

19.

Kỹ năng kèm cặp và hướng dẫn

Coaching Skills

20.

Kỹ năng quản lý căng thẳng

“Stress” Management Skills

21.

Tư duy hệ thống

Systems Thinking

22.

Kế hoạch hành động và báo cáo thực hiện

Action Planning & Performance Reporting (AP & PR)

23.

Quản lý đội nhóm

Team management skills

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài những chương trình trên, MCaD sẽ dựa trên yêu cầu và tiêu chí phù hợp với từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực kinh doanh để thiết kế những chương trình chuyên biệt phù hợp đáp ứng mục tiêu đào tạo mà doanh nghiệp yêu cầu.


Để đưa ra đề nghị tư vấn và đào tạo, vui lòng liên hệ theo điện thoại của Công ty MCaD./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ (MCAD)
Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, tòa nhà Thăng Long – Số 105 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04. 35562217,  FAX : 04. 35562217
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...