24/09/2021 17:08:23 PM

Tập huấn Khóa 3 “Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả”

(Lượt xem: 72)Tập huấn Khóa 3 “
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả

Với thành công của các khóa học online đã triển khai trong thời gian dãn cách do dịch bệnh Covid-19, Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI), Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCD) đã phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tổ chức lớp tập huấn thứ ba năm 2021 “Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả” cho cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khóa học diễn ra trong tuần 20-24/9/2021 với hình thức trực tuyến ảo.

Mục đích khóa học thiết kế nhằm giới thiệu các kiến thức cập nhật về quản lý công tác tại môi trường cơ quan nhà nước, trang bị một số kỹ năng và phương pháp cần thiết về lập kế hoạch công tác – xác định mục tiêu – tổ chức thực hiện, quản lý công việc và quản lý thời gian hiệu quả trong hoạt động của chuyên viên và lãnh đạo cấp phòng, qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng giúp học viên làm việc có hiệu quả cao.

Về kết quả học tập, sau khóa tập huấn, các học viên có thể:
- Trình bày được nội hàm các khái niệm “quản lý”, “kế hoạch”, “quy trình công việc”, “thời gian”;
- Nêu được ý nghĩa và mục đích của quản lý công việc hiệu quả;
- Nêu tên 4 chức năng cơ bản trong quản lý công việc tại công sở;
- Vận dụng ít nhất 3 công cụ và kỹ thuật phù hợp để lập kế hoạch và triển khai kế hoạch công tác của cá nhân cũng như đơn vị;
- Xây dựng được các mục tiêu khả thi và thực tiễn cho kế hoạch công tác theo nguyên lý SMART;
- Hiểu được các nguyên tắc và các phương pháp cùng tham gia để đạt được mục tiêu;
- Phân biệt được các bước và xây dựng được quy trình thực hiện công việc trong cơ quan nhà nước;
- Xác định được các yếu tố làm mất thời gian trong công việc;
- Trình bày được 5 nguyên tắc quản lý thời gian hiệu quả;
- Xây dựng được kế hoạch làm việc, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và phân bổ thời gian hợp lý;
- Vận dụng Kanban (Trello) trong tổ chức và thực hiện công việc cá nhân hiệu quả;
- Nâng cao ý thức của học viên về các kỹ năng làm việc cần thiết để tăng cường hiệu quả công tác trong ngành NHNN.

Trên lớp, các học viên được chia thành nhóm học tập, tương tác trên lớp và trong mỗi nhóm. Từng nhóm đã làm việc tích cực, xây dựng nên kế hoạch và chia sẻ kết quả cho những bài tập thực hành của nhóm mình với cả lớp rồi cùng nhau đưa ra những giải pháp khắc phục. Với sự dẫn dắt nhiệt tình của các giảng viên đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết của Công ty MCaD, lớp học đã tạo nên không khí học sôi nổi, phá vỡ các hạn chế của việc học trực tuyến, đem lại thành công ban đầu trong hình thức dạy và học này./.
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...