Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là chuyên gia và giảng viên cao cấp với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo. Thạc sỹ có gần 20 năm công tác tại các cơ quan bộ ngành (Bộ Ngoại giao năm 1990 – 1995, Bộ Nội vụ năm 1995 – 2002) và các cơ quan phát triển quốc tế (UNDP 2002 – 2007, ILO năm 2007 – 2009). Hiện nay Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là Phó Giám đốc Điều hành Công ty CP Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD), và là đồng sáng lập Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI).

Tư vấn quản lý cho các cơ quan nhà nước

Thế mạnh của Công ty MCaD là đội ngũ chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và phát triển tổ chức, nhân sự thuộc khu vực công. Ưu thế này được phản ánh trong hàng loạt các dự án và hoạt động tư vấn dành riêng cho các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án về đổi mới cơ cấu tổ chức, bộ máy

   Kỹ năng quản lý sự thay đổi (Bài 5)

   Đã có nhiều tác phẩm viết về đề tài quản lý, lãnh đạo sự thay đổi từ các phương thức tiếp cận khác nhau. Theo cách tư duy truyền thống thì một số tác giả dành sự quan tâm tới việc tìm ra các nguồn chống đối và và bố trí nguồn lực để vượt qua chống đối. Số khác thì chú trọng tới tầm nhìn tương lai và tìm kiếm sự ủng hộ chính trị cần thiết để đạt được tầm nhìn đó.
     Đối tác
     Hỗ trợ trực tuyến

     Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

     Dự án
     • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

      Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

      Kể...

     • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
      Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
     • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
      Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
     • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
      Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
     • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
      Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
     • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
      Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
     • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
      Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
     • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
      Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
     • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
      Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
     • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
      Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...