• PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh

  06/12/2011 14:39:54 PM

  PSG.TS Lê Thị Vân Hạnh hiện đang giữ chức vụ là Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chị được đào tạo tại nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Anh, Mỹ, Đan Mạch, Newzealand…

 • TS. Phạm Thị Bích Hoa

  06/12/2011 14:38:47 PM

  TS Phạm Thị Bích Hoa được đào tạo bài bản và chuyên sâu tại Cộng hòa Czech và nhiều văn bằng chứng chỉ tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Đức, Đan Mạch Canada, New zealand…

 • PGS. TS. Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu

  06/12/2011 14:36:59 PM

  PGS. Tiến sĩ Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu là chuyên gia trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng được đào tạo chính quy và chuyên sâu ở trong nước và quốc tế. Tiến sĩ Hoài Thu có hơn 35 năm làm việc với nhiều kinh nghiêm thực tiễn về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tiến sĩ đã giữ các vị trí lãnh đạo và quản lý tại Vụ Ngân sách Nhà nước - BộTài chính), Tổng cục đầu tư phát triển( nay là Ngân hàng Phát triển Việt nam) và Trường Bồi dưỡng Cán bộ - Bộ Tài chính.

 • Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng

  06/12/2011 14:31:29 PM

  Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng được đào tạo chính quy về ngoại giao và quản lý công ở trong nước và quốc tế. Thạc sĩ có gần 20 năm kinh nghiệm công tác thực tiễn ở trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đối báo chí ngoại, hỗ trợ phát triển, quản trị nhà nước và cải cách hành chính, và phát triển doanh nghiệp

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  06/12/2011 14:30:11 PM

  Tiến sỹ (TS) Nguyễn Khắc Hùng là một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực quản lý hành chính và phương pháp đào tạo người lớn ở Việt Nam. TS Nguyễn Khắc Hùng được đào tạo chuyên sâu và có hệ thống trong và ngoài nước: Tiến sỹ hành chính và quản lý (Trường Đại học Tổng hợp Manchester - Anh Quốc); Cao học về phương pháp đào tạo cho người lớn (Trường Đại học Tổng hợp Melbourne); Thạc sĩ Hành chính phát triển và quản lý (Đại học Tổng hợp Manchester…và tham gia nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại một số nước trên thế giới.

 • TS. Yeow Hua Poon

  06/12/2011 14:26:26 PM

  Tiến sĩ (TS) Yeow Hua Poon là người có bề dày kinh nghiệm chuyên môn sâu về: Phát triển tổ chức, tăng cường năng lực, quản lý chiến lược và quản lý thay đổi, lập kế hoạch kinh doanh và quản lý thực hiện, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển lãnh đạo, đàm phán và hòa giải trong môi trường đa ngành và đa văn hóa….

1 2 >>> Last
Tin khác
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...