06/12/2011 14:39:54 PM

PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh

(Lượt xem: 3544)
PSG.TS Lê Thị Vân Hạnh hiện đang giữ chức vụ là Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chị được đào tạo tại nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Anh, Mỹ, Đan Mạch, Newzealand…
PSG.TS Lê Thị Vân Hạnh đã có hơn 15 năm làm công tác tư vấn, nghiên cứu và giảng dạy (Cử nhân, Cao học, Chuyên viên chính) về : Hành chính công; Hành chính phát triển; Quản lý và phát triển tổ chức; Quản lý nguồn nhân lực đồng thời cũng tham gia nhiều dự án cải cách hành chính của các bộ, các địa phương với tư cách là chuyên gia tư vấn trong nước; Làm chủ nhiệm và thư ký một số đề tài cấp Bộ về : Hành chính so sánh; Hành chính phát triển; Lịch sử phát triển khoa học hành chính; Tăng cường vai trò và năng lực của phụ nữ Việt Nam trong công vụ; Hành chính học hiện đại, thành tựu và khả năng vận dụng vào nền hành chính công Việt Nam; Mô hình trả lương theo kết quả thực thi và khả năng áp dụng vào khu vực hành chính nhà nước của Việt Nam...
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...