25/07/2013 11:42:08 AM

Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

(Lượt xem: 3511)

Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

1. Mục đích:

Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong cả nước; đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tiễn nhằm góp phần xây dựng các chế độ, chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong những năm tiếp theo.

2. Cơ quan Chủ quản: Bộ Nội vụ

3. Thời gian: Tháng 6/2012 – tháng 6/2013)

4. Phương pháp thực hiện:

4.1. Nghiên cứu tài liệu:

     - Tập hợp, nghiên cứu và rà soát các văn bản, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về đào tạo bồi dưỡng

     - Nghiên cứu các lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng công vụ.

4.2. Tổ chức rà soát, đánh giá:

     - Thiết kế các công cụ rà soát phục vụ công tác điều tra, đánh giá hiện trạng theo yêu cầu;

     - Khảo sát bằng phiếu điều tra với số lượng 8.000 phiếu đối với 4 nhóm đối tượng (lãnh đạo cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ lãnh đạo quản lý cấp khoa, phòng; giảng viên, viên chức; học viên) tại các cơ đào tạo bồi dưỡng cấp trung ương và cấp tỉnh và huyện thuộc các địa phương lựa chọn;

     - Phỏng vấn sâu hơn 350 lượt người thuộc các đối tượng tại các cơ sở đào tạo tại Hà Nội và các địa phương;

4.3. Xây dựng báo cáo rà soát:

     - Thu thập phân tích và xử lý thông tin;

     - Dự thảo báo cáo phân tích tổng hợp các vấn đề điều tra trên 6 lĩnh vực: (1) Thực trạng hệ thống các văn bản, tài liệu và công tác chỉ đạo, điều hành đào tạo bồi dưỡng; (2) Cơ cấu tổ chức bộ máy đào tạo; (3) Điều kiện cơ sở vật chất; (4) Năng lực cán bộ lãnh đạo và quản lý, công chức, viên chức, giảng viên; (5) Chương trình, giáo trình giảng dạy; (6) Các hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

4.4. Biên soạn Báo cáo tổng hợp rà soát và Báo cáo kiến nghị;

4.5. Tổ chức các cuộc hội thảo, tham vấn đóng góp cho các báo cáo và sản phẩm tư vấn trình Bộ Nội vụ.

5. Các chuyên gia:

     1. TS. Nguyễn Khắc Hùng Trưởng nhóm

     2. ThS. Nguyễn Tiến Dũng Chuyên gia trong nước

     3. PGS. TS. Vũ Duy Yên Chuyên gia trong nước

     4. TS. Nguyễn Xuân Nguyên Chuyên gia trong nước

     5. PGS. TS. Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu Chuyên gia trong nước

     6. PGS. TS. Võ Kim Sơn Chuyên gia trong nước

     7. ThS. Phạm Anh Tuấn Chuyên gia tổng hợp thông tin, dữ liệu

     8. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hiếu Cán bộ điều tra

     9. CN. Vũ Xuân Quỳnh Cán bộ điều tra

     10. CN. Trương Tiến Dự Cán bộ điều tra

     11. CN. Trần Thị Phương Liên Cán bộ điều tra

6. Kết quả:

     1. Báo cáo khởi động với các đề xuất về mẫu phiếu điều tra, câu hỏi phỏng vấn và phương pháp tổ chức điều tra;

     2. 6 báo cáo kỹ thuật trên 6 lĩnh vực điều tra: (1) Thực trạng hệ thống các văn bản, tài liệu và công tác chỉ đạo, điều hành đào tạo bồi dưỡng; (2) Cơ cấu tổ chức bộ máy đào tạo; (3) Điều kiện cơ sở vật chất; (4) Năng lực cán bộ lãnh đạo và quản lý, công chức, viên chức, giảng viên; (5) Chương trình, giáo trình giảng dạy; (6) Các hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

     3. Báo cáo tổng hợp;

     4. Báo cáo kiến nghị.

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...