19/02/2018 10:58:56 AM

Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang

(Lượt xem: 3334)
Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
1. Mục đích: Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho 1 số chức danh, vị trí việc làm công chức nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động cải cách, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, và nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển KTXH trong bối cảnh hợp tác và hội nhập quốc tế.
2. Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Bắc Giang (Dự án tăng cường tác động cải cách hành chính tỉnh Bắc Giang, Sở Nội vụ)
3. Thời gian: Từ tháng 6/2014 – 12/2014
4. Phương pháp thực hiện:
4.1. Khởi động:
- Thảo luận và thống nhất với BQL Dự án về phương pháp luận và các bước thực hiện gói thầu.
- Hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện gói thầu với các công việc triển khai cụ thể;
 - Các chuyên gia/giảng viên thống nhất với BQL Dự án danh mục các tài liệu và văn bản bổ sung để rà soát, nghiên cứu và tổng hợp.
4.2. Nghiên cứu tài liệu :
- Nghiên cứu Báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình đào tạo bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng CBCC tỉnh Bắc Giang do Dự án thực hiện năm 2013.
- Nghiên cứu bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, các chính sách và quy định mới về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của tỉnh.
- Nghiên cứu các chương trình và tài liệu ĐTBD về kiến thức và kỹ năng cho CBCC có liên quan mới được Bộ Nội vụ và một số địa phương xây dựng và ban hành.
4.3. Dự thảo chương trình:
- Dự thảo khung chương trình;
- Dự thảo chương trình chi tiết;
4.4. Biên soạn tài liệu:
- Dự thảo bộ tài liệu;
- Hội thảo góp ý kiến dự thảo bộ tài liệu;
- Hội đồng thẩm định dự thảo bộ tài liệu;
- Chỉnh sửa và trình bộ tài liệu dành cho 4 đối tượng theo yêu cầu;
 5. Các chuyên gia/giảng viên tham gia:
- TS. Nguyễn Khắc Hùng – Trưởng nhóm chuyên gia.
- ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Phó trưởng nhóm chuyên gia.
- PGS. TS. Vũ Duy Yên – Chuyên gia/giảng viên.
6. Kết quả:
- Báo cáo 1: Báo cáo khởi động ngắn và Kế hoạch thực hiện chi tiết, với các nội dung chủ yếu nêu trên, trình cho BQL Dự án để thảo luận và thông qua; - 04 chương trình cho 04 chức danh, vị trí việc làm đã xác định;
- 04 Bộ tài liệu dành cho 4 nhóm chứcdanh, vị trí việc làm theo yêu cầu.
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...