04/07/2019 08:45:07 AM

Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

(Lượt xem: 899)

Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

Kể từ tháng 1/2014 đến nay, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội (ONA) thông qua hai giai đoạn. Sau khi kết quả Giai đoạn I được đánh giá cao, Giai đoạn II (2017-2021) tập trung hỗ trợ cho 5 đơn vị cấp vụ của Văn phòng Quốc hội là Vụ Pháp luật, Vụ Thông tin, Vụ Tổng hợp, Vụ Lễ tân và Thư viện Quốc hội.

Kể từ đầu Giai đoạn II, Ban Quản lý Dự án JICA-ONA đã mời thầu và Công ty MCaD thực hiện thành công một loạt hoạt động triển khai bao gồm:

 1. Khảo sát dữ liệu cơ bản (10/2017-1/2018): xây dựng một bộ chỉ số cho dự án vào đầu Giai đoạn 2 và sử dụng nó làm cơ sở cho việc quản lý dự án cũng như giám sát và đánh giá các hoạt động của dự án. Kết quả hoạt động này là cơ sở để dự án xây dựng và thực hiện nhiều hoạt động tăng cường năng lực quản lý cho các đơn vị liên quan.
 2. Tập huấn về xây dựng quy trình làm việc (Workflows) cho các Vụ (7/2018). Trên cơ sở rà soát, phân tích nhiệm vụ của các cán bộ, công chức, các Vụ tiến hành xây dựng một số quy trình làm việc gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.
 3. Hỗ trợ và hướng dẫn Vụ Thông tin (tháng 12/2018-3/2019) xây dựng bản Mô tả công việc (Job description) cho một số vị trí việc làm và hoàn thiện một số quy trình làm việc của các phòng trong Vụ. Kết quả hoạt động này được lãnh đạo Vụ đề xuất với Dự án in thành tài liệu sử dụng.
 4. Tập huấn nâng cao cho lãnh đạo và công chức Vụ Thông tin và Vụ Pháp luật về hoàn thiện quy trình làm việc (3/2019) của hai Vụ.

Với mỗi hoạt động nêu trên, các chuyên gia của MCaD gồm TS. Nguyễn Khắc Hùng, ThS. Imai Junichi, ThS. Nguyễn Tiến Dũng và các cộng sự phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án, lãnh đạo và công chức các Vụ liên quan, kèm cặp và hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ và quy trình quản lý, giúp đơn vị liên quan chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả và sự hợp tác này, trong thời gian tới Dự án JICA-ONA sẽ tiếp tục cùng Công ty MCaD triển khai các hoạt động đã được phê duyệt, tăng cường năng lực cho các Vụ và Văn phòng Quốc hội./.

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...