04/07/2019 11:10:29 AM

Tư vấn quản lý cho các cơ quan nhà nước

(Lượt xem: 549)

Thế mạnh của Công ty MCaD là đội ngũ chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và phát triển tổ chức, nhân sự thuộc khu vực công. Ưu thế này được phản ánh trong hàng loạt các dự án và hoạt động tư vấn dành riêng cho các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án về đổi mới cơ cấu tổ chức, bộ máy; cải cách hành chính; quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức; cải tiến quy trình làm việc v.v. cho các bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mang lại vị thế và uy tín cao.
Với phương châm hợp tác – chất lượng – hiệu quả, các chuyên gia tư vấn cấp cao của Công ty MCaD phối hợp chặt chẽ với cơ quan/đơn vị đối tác khảo sát, nắm bắt, đánh giá tình hình thực tế trước khi phân tích và đưa ra các giải pháp khả thi, phù hợp để xử lý vấn đề mà cơ quan/đơn vị đang đương diện. Khi thống nhất giải pháp phù hợp nhất, Công ty MCaD vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp/công cụ quản lý hiện đại để cùng đối tác triển khai giải pháp sáng tạo, giám sát tiến trình và đánh giá kết quả. Kết quả này được nhân rộng trong toàn ngành, lĩnh vực, mang lại hiệu quả cho bộ máy quản lý nói chung.
Một số dự án tư vấn phát triển quản lý tiêu biểu cho các bộ, ngành và địa phương do MCaD phối hợp thực hiện (Xem chi tiết tại mục Dự án):

Stt

Tên dự án

Cơ quan đối tác

1

Tăng cường năng lực ngành thanh tra

Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành các bộ

2

Phát triển năng lực cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

UNDP – Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

3

Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính (Giai đoạn I&II)

Danida – UBND các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu

4

Khảo sát, thiết kế, xây dựng các chương trình, bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Bộ Nội vụ

5

Xây dựng chương trình, bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các chức danh theo vị trí việc làm

UNDP – Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

6

Tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội

JICA – Văn phòng Quốc hội

7

V.v.

 

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...