• Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

  28/07/2014 14:31:36 PM

  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD, gọi chung là nghiệp vụ quản lý đào tạo) cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) theo hướng đổi mới và cập nhật nhằm nâng cao năng lực quản lý đào tạo cho các cơ sở ĐTBD và các nhà quản lý đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc cho các chủ thể này và tăng cường hiệu quả quá trình ĐTBD CBCC, tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCC, VC trên cả nước.

 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

  25/07/2013 11:42:08 AM

  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong cả nước; đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tiễn nhằm góp phần xây dựng các chế độ, chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong những năm tiếp theo.

 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

  25/07/2013 11:40:58 AM

  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ và dữ liệu bài tập tình huống cho 03 chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ba ngạch thanh tra (công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra viên chính; thanh tra viên cao cấp).

 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

  25/07/2013 11:38:39 AM

  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo đáp ứng hiệu quả nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng lãnh đạo cấp phòng theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng những yêu cầu mới trong điều kiện của nền công vụ Việt Nam, trong bối cảnh mới thực hiện Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh

  25/07/2013 11:38:27 AM

  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây dựng chương trình đào tạo thông qua: (i) phân tích thực trạng năng lực và đánh giá chi tiết nhu cầu đào tạo công chúc hành chính Thành phố HCM; (ii) xây dựng lộ trình phát triển năng lực công chức thành phố đến năm 2020 và kế hoạch đào tạo năng lực gắn với kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Thành phố đến năm 2015 và (iii) xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo bồi dưỡng thí điểm cho công chức hành chính Thành phố HCM.

 • PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh

  06/12/2011 14:39:54 PM

  PSG.TS Lê Thị Vân Hạnh hiện đang giữ chức vụ là Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chị được đào tạo tại nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Anh, Mỹ, Đan Mạch, Newzealand…

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...