• Dịch vụ tư vấn và đào tạo dành riêng cho Doanh Nghiệp

  06/12/2011 14:15:30 PM

  Là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các thành phần kinh tế, Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo quản lý (MCaD) mong muốn và nỗ lực không ngừng để trở thành địa chỉ tư vấn và đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp. Mục đích nhằm góp phần nâng cao và phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ quản lý và thực hiện của các doanh nghiệp.

 • Dịch vụ cho doanh nghiệp

  06/12/2011 14:13:23 PM

  Tổ chức kinh doanh cần tái cơ cấu để đối mới, bắt kịp và điều chỉnh theo những thay đổi trong môi trường kinh doanh trong nước cũng như quốc tế

First <<< 1 2 3 4
Tin khác
  Đối tác
  Hỗ trợ trực tuyến

  Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

  Dự án
  • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

   Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

   Kể...

  • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
   Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
  • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
   Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
  • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
   Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
  • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
   Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
  • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
   Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
  • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
   Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
  • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
   Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
  • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
   Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
  • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
   Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...